Slováci v Praze: vliv velkoměsta na jejich integraci do českého prostředí Zobrazit větší

Slováci v Praze: vliv velkoměsta na jejich integraci do českého prostředí

978-80-87112-55-7

Nový produkt

Rychlíková, Magdaléna. Slováci v Praze: vliv velkoměsta na jejich integraci do českého prostředí: stručný společensko-kulturní a politický přehled. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 113 s. ISBN 978-80-87112-55-7

Více informací

228,00 Kč

Více informací

V úvodu se autorka zabývá postavením Slováků v českém prostředí od středověku do současnosti. Největší pozornost je věnována období po roce 1992, kdy došlo k rozdělení Československa. Kniha nastiňuje specifika integrace Slováků v české společnosti. Přibližuje spolkovou činnost příslušníků slovenské komunity a jejich náboženský život. Publikace je opatřena poznámkovým aparátem, seznamem použité literatury a jmenným rejstříkem. V příloze se nacházejí kopie oficiálních dokumentů vztahujících se k tématu.