Bahenský František a kol.: Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR. Zobrazit větší

Bahenský František a kol.: Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR.

978-80-87112-39-7

Nový produkt

Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. Praha 2010, s.219, česky a rusky, anglické resumé

 

Kolektivní monografie Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR je společnou prací předních českých a ruských etnologů z akademického a univerzitního prostředí, kteří se dlouhodobě zabývají tématy spojenými s etnicitou v celém postsovětském prostoru.

Více informací

342,00 Kč

Více informací

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol, které se chronologicky věnují vybraným problémům národnostní politiky. První dvě kapitoly podávají v historické perspektivě obraz utváření sovětské národnostní problematiky a vztahu státu k původním populacím na západní Sibiři. Třetí kapitola je komparativní právnicko-antropologickou analýzou statutu původních malých národů Sibiře a Severu v SSSR a dnešní Ruské federaci. Další kapitoly se věnují problematice (neo)šamanismu, užívání jazyků u malých turkických populací jižní Sibiře, vývoji osídlení, centralizační politice Ruské federace a v neposlední řadě etnické skladbě současného Kyrgyzstánu. Práce se v prvé řadě pokouší představit aktuální výzkumná témata, metodologické přístupy a současné vědecké interpretace.


ISBN 978-80-87112-39-7