Dunin Elsie Ivancich, Stavělová Daniela, Gremlicová Dorota: Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance Zobrazit větší

Dunin Elsie Ivancich, Stavělová Daniela, Gremlicová Dorota: Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance

978-80-87112-64-9

Nový produkt

Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic
Eds.: Elsie Ivancich Dunin, Daniela Stavělová, Dorota Gremlicová
Vyd.: Akademie múzických umění Praha a Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2012, 311 s.

Více informací

224,00 Kč

Více informací

Sborník obsahuje příspěvky, které zazněly na 26. symposiu Etnochoreologické studijní skupiny ICTM organizovaném v roce 2010 oddělením etnomuzikologie EÚ AV ČR. Navázal na řadu publikovaných sborníků, které tvoří osu dnes již padesátileté tradice pravidelných konferencí a vzájemné spolupráce v rámci této mezinárodní organizace. Představuje výsledky kontinuálního bádání zakotveného jak v analýze, tak v historickém a antropologickém studiu tance. Vybraná témata přispívají k poznání aktuálních badatelských výsledků této studijní skupiny v oblasti genderových vztahů a problematiky proměn tradiční kultury v současné společnosti.

ISBN 978-80-87112-64-9 (EÚ AV ČR,v. v. i.)