Otčenášek Jaroslav – Baeva Vichra a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko. Zobrazit větší

Otčenášek Jaroslav – Baeva Vichra a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko.

978-80-87112-79-3

Nový produkt

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2013, 360 s., rejstřík, obrazová příloha, anglické resumé.

ISBN 978-80-87112-79-3 Etnologický ústav AV ČR,v.v.i., CZ

Více informací

350,00 Kč

Více informací

Na základě dlouhodobé spolupráce Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze s Institutem za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej BAN v Sofii vznikl pod vedením J. Otčenáška za českou a V. Baevy za bulharskou stranu unikátní terminologický slovník slovesného folkloru. Slovník seznamuje odbornou i laickou veřejnost se současným stavem folkloristického bádání v Bulharsku. Přináší nejprve formou encyklopedických statí vysvětlení termínů z oblasti slovesného folkloru (pohádka, pranostika, lidová balada) a následně přehled a charakteristiku nejvýznamnějších a nejrozšířenějších bulharských folklorních postav (Baba Marta, Kelčo, Krali Marko, Sveta Marina). Kniha je dvojjazyčná česko-bulharská, doplněná černobílými i barevnými ilustracemi, překladovými tabulkami, slovníčkem méně častých slov, seznamem základní literatury, přehledem českých vydání bulharského folkloru a rejstříky. Tato publikace je první v zamýšlené edici prezentující současnou folkloristiku slovanského světa.