F. Bahenský, M. Dohnal, J. Vařeka, J. Woitsch: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VII. Lidové stavitelství. Zobrazit větší

F. Bahenský, M. Dohnal, J. Vařeka, J. Woitsch: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VII. Lidové stavitelství.

978-80-87112-99-1

Nový produkt

Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2015. s.103, mapová příloha 37 listů, anglické resumé

Více informací

290,00 Kč

Více informací

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VII. Lidové stavitelství je zaměřen na tradiční venkovskou architekturu, sídla a bydlení resp. obecně problematiku tzv. stavěného prostředí, tedy na jedno z klasických a dlouhodobě u nás i v zahraničí profilujících témat evropské etnologie. Na základě podrobného studia písemných pramenů z období od konce 18. do počátku 20. století a terénních výzkumů jsou v něm po úvodu obsahujícím rozbor etnokartografického studia stavitelství prezentovány základní strukturální a vývojové rysy lidového stavitelství v českých zemích s přihlédnutím k problematice evropských izolinií venkovského stavitelství. Na 37 mapách a v doprovodných komentářích je pozornost věnována zejména těmto rysům lidového stavitelství: 1) stavební materiál a konstrukce venkovských staveb v 1. polovině 19. století; 2) půdorysná dispozice dvorů venkovských usedlostí v 19. století; 3) dispozice venkovských staveb ve 2. polovině 19. století (počet a funkce dílů, počet traktů, umístění kuchyně, vertikalita); 4) průběh evropských izolinií v tradiční architektuře přes území českých zemí (např. rozšíření hrázdění, podlomení, výskyt polygonálních stodol); 5) regionální a lokální typologie lidového dom, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


ISBN 978-80-87112-99-1