Kratochvíl, Matěj: Vy havíři umouněný, co vy z toho máte... Výzkum hornických písní na Kladensku v letech 1953–1959 v kontextu dobové vědy a politiky. Zobrazit větší

Kratochvíl, Matěj: Vy havíři umouněný, co vy z toho máte... Výzkum hornických písní na Kladensku v letech 1953–1959 v kontextu dobové vědy a politiky.

978-80-88081-32-6

Nový produkt

Kniha popisuje sběratelskou akci na Kladensku probíhající v letech 1953-1959 a na příkladu zaznamenaných písní ukazuje, jak tehdejší věda přistupovala k hudební kultuře hornické komunity a jak se na tomto vztahu projevoval vliv komunistické ideologie.

Více informací

0,00 Kč

Více informací

Kniha ukazuje na příkladu konkrétního historického výzkumného projektu vzájemné ovlivňování vědy, hudby a politiky a analyzuje způsoby, jimiž je v průběhu etnomuzikologického výzkumu vytvářen obraz lidové kultury. Monografie Kladensko – Život a kultura lidu v průmyslové oblasti, která vyšla roku 1959, byla ve své době významnou a ambiciózní publikací. Bylo to dílo, které představilo nová témata, nové výzkumné metody i novou vědeckou instituci a její tým. Byla výsledkem několikaleté práce mnoha vědců, a to jak zkušených badatelů, tak nastupující generace, která začínala s tímto projektem svou kariéru. Zároveň vznikala v napjatém období, v němž politická ideologie silně ovlivňovala všechny oblasti života. Monografie Kladensko zahrnuje různé aspekty kultury regionu, významná číst je věnována právě hudbě. Během tehdejšího výzkumu se podařilo shromáždit obdivuhodné množství materiálu, který je nyní uložen v archivu Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Právě porovnání archivních dokumentů s tím, co se dostalo do závěrečné publikace, umožňuje ukázat, jak byly informace filtrovány a jaký obraz byl vytvořen a prezentován veřejnosti. Na základě dochovaných materiálů se autor snaží rekonstruovat průběh tehdejšího výzkumu, strategie badatelského týmu i jeho vztahy se informanty, zpěvačkami a zpěváky. Ukazuje, jakou roli hrálo politické přesvědčení, ale také vlivy další, osobní i technologické. V hudebních kapitolách monografie Kladensko je kladen důraz jednak na písně související s dělnickým hnutím, jednak na tradiční lidové písně známé z venkovského prostředí. Sebraný materiál však ukazuje mnohem pestřejší skladbu repertoáru, kde se starší vrstvy lidového repertoáru mísí s moderní populární hudbou a kde písně slouží i jako médium kolektivní paměti jednotlivých komunit. Kniha se snaží ukázat, že to, co je prezentováno v publikacích jako obraz lidové hudební kultury, je ve skutečnosti výsledkem několika vrstev filtrování, během něhož hrají roli nejrůznější faktory. Pochopení tohoto procesu umožní lépe porozumět roli hudby v lokálních komunitách, ale také rizikům a zodpovědnosti spojené s výzkumem a následnou prezentací těchto komunit.   

Etnologický ústav 2022.

ISBN print: 978-80-88081-32-6

Zvukové ukázky ke knize najdete na https://on.soundcloud.com/YvE3N