Tanec - záznam, analýza, pojmy Zobrazit větší

Tanec - záznam, analýza, pojmy

80-85010-63-1

Nový produkt

Stavělová, Daniela, ed., Jiří Traxler, ed. a Zdeněk Vejvoda, ed. Tanec: záznam, analýza, pojmy = [The dance: record, analysis, terms]: sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. 158 s. ISBN 80-85010-63-1

Více informací

108,00 Kč

Více informací

Cílem semináře bylo shrnout poznatky týkající se záznamu tance, jeho analýzy a pojmů v české a slovenské etnochoreologii i choreologii obecně a využít mezinárodní zkušenosti. Jednotlivé příspěvky poukazují na snahu sjednotit pojmy, metody i techniky záznamu. Poukazují i na záznam tance v historickém vývoji, v českých i moravských sbírkách lidových písní a tanců, věnují se vizuálnímu záznamu tance a nakonec analýze a tanečnímu záznamu obecně. Některé z příspěvků obsahují obrazové přílohy s grafickým znázornění tance, další pak fotografie tanečních kreací. Seminář pořádalo oddělení etnomuzikologie Etnologického ústavu AV ČR 14. - 15.3.2002.