Paměť města Zobrazit větší

Paměť města

978-80-87112-22-9

Nový produkt

Ferencová, Michaela et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Vyd. 1. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009. 407 s. ISBN 978-80-87112-22-9

Více informací

253,00 Kč

Více informací

Dvěma tématy, která tvoří základní osy kolektivní monografie, jsou paměť a město jako specifické prostředí. Geograficky zahrnuje monografie města v České republice, na Slovensku a na polsko-německé hranici. Tematicky je kniha rozčleněna do tří částí, které se věnují jednak problematice vytváření, sdílení, šíření a uchovávání obrazu města a využívání představ o minulosti města při jeho prezentaci na veřejnosti, jednak explicitně osvětlují vytváření lokálních městských identit a jejich vztah k paměti a konečně se zabývají historickými zlomy a transformačními procesy a jejich dopadem na strukturu městské populace, na společenský život v městech a na veřejná prostranství.