Němci v Čechách po roce 1945 Zobrazit větší

Němci v Čechách po roce 1945

80-85010-92-5

Nový produkt

Otčenášek, Jaroslav. Němci v Čechách po roce 1945: na příkladu západního Podještědí. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 207 s. ISBN 80-85010-92-5

Více informací

197,00 Kč

Více informací

Politika československého státu vůči národnostním menšinám byla založena na jejich postupné asimilaci. V případě německého obyvatelstva byla navíc zatížena válečnou a okupační zkušeností českého obyvatelstva. Postavení Němců se vyvíjelo od postavení občanů druhé kategorie (v podstatě do 60. let 20. stol.), přes pokusy o jejich zrovnoprávnění, po současný stav, kdy se dramaticky projevily důsledky asimilace německé minority (podle sčítání lidu z r. 2001 žije v ČR 40 000 Němců). Studie vychází ze studia pramenů a z terénního výzkumu v Podještědí. Sleduje tradiční etnografické údaje a oblasti - demografický vývoj, sociální struktura, náboženství a lidová obřadnost, tradiční kultura i proměny žitého prostoru a kulturní krajiny.