Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic. II. díl Zobrazit větší

Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic II.

978-80-87112-41-0

Nový produkt

Traxler, Jiří. Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic. II. díl. 1. vydání. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2010. 710 stran, 36 nečíslovaných stran obrazových příloh. Poklady lidové kultury; 12. ISBN 978-80-87112-41-0

Více informací

445,00 Kč

Více informací

Druhý díl navazuje na první díl kritického vydání Jeníkových písňových sbírek z roku 1999, který přinesl úvodní informační soustavu a první redakci Písní krátkých z roku1810 a lidové písně v redakci z roku 1832. Druhý díl kritického vydání pokračuje v edici tohoto rukopisného svazku. Písně krátké obsahují písně pololidového a umělého původu, hádanky, pověsti, humorky, vzpomínková vyprávění, zvykoslovné partie, kronikářské záznamy a Jeníkův anotovaný tematický rejstřík svazku. Po něm následuje Jeníkova poslední redakce lidových písní z roku 1838 a rejstříky písní, próz a nadpisů, soupisy rukopisů, sbírek, edic a komparačních pramenů podle šifer, seznamy ilustrací a podrobný orientační obsah. Bohatá obrazová příloha obsahuje faksimile rukopisů, reprodukce Jeníkových kreseb dokreslujících atmosféru doby, jeho domnělé a fiktivní podobizny a fotografie z rodiště a z míst, kde působil.