Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky View larger

Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky

978-80-87112-26-7

New product

Pflegerová, Mariana. Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky: (matrilinearita, migrace a identita u indonéských Minangkabau). Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 361 s. ISBN 978-80-87112-26-7

More details

388,00 Kč

More info

Monografie, která se opírá o původní terénní výzkum i o studium historie, literatury a ústní slovesnosti, formou hutného etnografického popisu, představuje významné indonéské etnikum Minangkabau. Zaměřuje se přitom na zkoumání souvislosti mezi autochtonní kulturní logikou matriarchátu s jeho specifickou konceptualizací mužských a ženských rolí a institucionalizovanou mužskou migrací, která v průběhu 20. století vedla k formování charakteristických minangských translokálních komunit, tvořených vesnickými jádry a rozsáhlými městskými diasporami. Sleduje interakci autochtonních kulturních modelů s vnějšími kulturními vlivy zprostředkovanými ve vesnickém prostředí navracevšími se migranty.