Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII

978-80-88081-21-0

Nový produkt

Otčenášek, Jaroslav. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. VIII, Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru. Vydání 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2018. 71 stran. ISBN 978-80-88081-21-0

290,00 Kč