Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru I.

80-85010-83-6

Nový produkt

Procházková, Jarmila. Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru. I, Komentáře. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 452 s. ISBN 80-85010-87-9.

Více informací

479,00 Kč

Více informací

Publikace se soustřeďuje na sběratelskou činnost hudebního skladatele Leoše Janáčka, jíž se zabýval od 80. let 19. století až do své smrti. Jednotlivé sběry jsou rozčleněny podle národopisných regionů. Kniha je vybavena bohatým fotografickým materiálem, nákresy nástrojů, notovými záznamy nápěvků mluvy a mapkami. Lokality, kde byl folklorní materiál zachycen, jsou přiblíženy v rámci etnografických regionů a oblastí. Důležitou součástí studie jsou rejstříky osob a korporací, místní rejstřík, rejstřík Janáčkova hudebního a literárního díla a věcný rejstřík.