Plzeňsko v lidové písni II

978-80-87112-70-0

New product

Vejvoda, Zdeněk, Ulrychová, Marta a Traxler, Jiří. Plzeňsko v lidové písni II: antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2015. 630 s. ISBN 978-80-87112-70-0

More details

580,00 Kč

More info

Druhý díl antologie Plzeňsko v lidové písni navazuje na první díl vydaný v roce 2011. Textová část představuje lidovou hudební kulturu Plzeňska formou odborných studií, historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století a souborem historické ikonografie z fondů regionálních i celostátních muzeí a archivů. Notová část obsahuje historické zápisy hudebního folkloru a je zaměřena na tradiční lidovou píseň. Je rozdělena do tematických skupin podle obsahu - písně vojenské, o řemeslech, myslivecké, obřadní, koledy, balady a legendy - to vše s pasportizačními údaji, poznámkami sběratele i s tanečními popisy. Velkým pomocníkem k etnomuzikologickému bádání jsou bohaté rejstříky textových incipitů, názvů tanců, lokalit a místních názvů v písňových textech, sběratelů a editorů sbírek i dalších osobností zmíněných ve studiích. Několik kapitol je věnováno německé lidové písni na Plzeňsku. Cenný je i seznam pramenů, z nichž bylo čerpáno, stejně tak i rozsáhlý seznam použité literatury. Závěr knihy tvoří anglické resumé a profesní životopisná data autora a spoluautorů.

Druhý díl antologie hudebního folkloru 19. a 20. století na Plzeňsku obsahuje 380 stran ilustrované notové edice lidových písní a melodií, 160 stran odborných studií a 280 reprodukcí maleb a historických fotografií, 92 stran rejstříků a resumé.