Antropologie narativity. Problematika české pohádky

978-80-87112-67-0

New product

Otčenášek, Jaroslav. Antropologie narativity - problematika české pohádky. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 328 s. ISBN 978-80-87112-67-0.

More details

342,00 Kč

More info

Knižně vydaná disertační práce etnologa Jaroslava Otčenáška přináší zcela nový pohled na lidovou slovesnost. Důraz je kladen na nové pojímání folkloru ve vztahu k jeho uživateli a prostředí (tzv. ekologie folkloru). Práce tak poskytuje nejen základní vymezení pojmů pohádka a humorka z hlediska vývoje vyprávění, ale také nový pohled na tyto tradiční žánry z hlediska vizuální antropologie. Zkoumané žánry jsou tak představovány v rámci jejich televizní, filmové nebo divadelní prezentace. Autor neopomíjí také souvislost lidové slovesnosti s novými žánry jako je současná pověst nebo fantasy, science fiction či horor. Publikace zahrnuje také obsáhlý přílohový materiál, který systematizuje jednak sbírky pohádek a humorek a jednak typologii postav, které se v daných typech pohádek nejčastěji vyskytují.